Privacyverklaring

Privacyverklaring M.D. Mattings B.V. h.o.d.n. MD-Entree

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. MD-Entree acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-05-2018

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die je rechtstreeks aanlevert, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • IP-adres.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens, voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Zodat we je kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Zodat we je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen met anderen

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres info@md-entree.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je BSN én jouw pasfoto af te schermen.  Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via onderstaande contactgegevens.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op onze website. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichte aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de website krijgt te zien, die voor jou minder interessant zijn.
Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
MD-Entree wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contractgegevens

MD-Entree
Sisalstraat 65
8281 JJ Genemuiden
info@md-entree.nl
T. +31 (0)88 385 10 00